az'ma כותבים


משחקים את המשחק!

ענת זיו


כמה פעמים ישבתם ושאלתם את עצמכם מה עליכם לעשות כדי לשכנע טוב יותר, להיות יותר אסרטיבי,
לרצות שתהיה לכם יכולת פרזנטציה טובה יותר, למכור טוב יותר, וזאת על מנת כדי שתשכנעו את הצד
השני להיות בצד שלכם?!


אז הינה כמה אבחנות בשבילכם, לעשות בחינה מחדש של כל מה שחשבתם על שכנוע. ראשית, אתם לא צריכים לשכנע אף אחד. תלמדו איך לרתום. מהי רתימה? לגרום לאפשרות / הזדמנות חדשה להיות נוכחת עבור האחר כך שהוא יוותר נרגש ומסוקרן מתוך ההזדמנות החדשה שהוא רואה לעצמו מתוך מה שאתה סיפרת לו על עצמך/על העסק שלך. כדי שרתימה תתרחש, הצד השני חייב לראות את ההזדמנות עבורו מתוך מה שאפשרי עבורך.
מה שחשוב בשיחת רתימה היא לא מה אתה אומר חשוב מי אתה באותו רגע שאתה אומר. מי אתה בוחר להיות? מהי האפשרות שבחרת עבורך.

לדוגמא: אם אתה מבקש לרתום אנשים לקחת חלק פעיל בעסק החדש שהקמת, ובחרת באפשרות של שפע, כשתציג את העסק שלך לאנשים שתרצה לרתום, תהיה האפשרות שלך – תציג שפע : כלכלי, שפע אפשרויות, נתינה בשפע, שפע הזדמנויות, הכל פתוח, מתוך השפע, הכל אפשרי, החסמים יורדים, ומתחילים לראות בנקודות עיוורון. מתחילים לחשוב מה אפשרי מהלא אפשרי וליצור חדש. כל הסיפור הוא שאתם יכולים לבחור להיות מי שתרצו בכל רגע. עכשיו תאמינו בזה. פשוט תבחרו. אמונה מתיישבת איפה שאין ידע, איפה שאין מדע, אין מחקרים, אין תוצאות חד משמעיות. תבחרו אפשרות ותאמינו בה. למה? למה לא! מה שנותר עכשיו היא לרתום את הסביבה להקשיב לכם מתוך האפשרות החדשה שלכם. ברגע שיש מתאם בין האפשרות שלכם להקשבה של הסביבה אליכם – רתימה בוצעה.

וורנר הרהארד כתב: "
החיים הם משחק. כדי לשחק, משהו אחד צריך להיות חשוב יותר ממשהו אחר. אם מה שכבר קיים חשוב יותר ממה שאין המשחק נגמר! אז החיים הם משחק שבו מה שאין, חשוב יותר מאשר מה שכבר יש. בואו ניתן לזמנים הטובים להיות!"

ענת זיו, מנכ"ל Azma – מרכז אימונים לתקשורת, ליווי עסקים במדיה הדיגיטלית לתקשורת 
מקדמת, עושה הבדל! 
anat@az-ma.co.il | 050-2771717

 


  • סדנאות azma
  • חדש!
  • מוקדים
  • מנהלים
  • מנהלי צוותים
  • מכירות
  • שירות