az'ma כותבים


תקשורת אפקטיבית היא מפתח להצלחה

עידן יעקובס


תקשורת הינה גורם חשוב להצלחה, היא קובעת את טיב מערכות היחסים ואת היכולת לממש מטרות בפועל. יש להתאים את סגנון התקשורת למטרת הסיטואציה על מנת להיות אפקטיבי.

תקשורת מוגדרת כעברת מסר בין מוסר ונמען למען מטרה.

המטרה יכולה להיות מתן פתרון ללקוח, השפעה ורתימת עובד למשימה, חיזוק עבודת הצוות, מכירה של רעיון או מוצר, שיחה מקרבת בין קרובי משפחה. גם שיחה חברית טומנת בחובה מטרה, למשל התקרבות, פתרון סיטואציה...

תקשורת אפקטיבית מאפשרת נגישות לאחרים, מעודדת שיתוף פעולה ומעוררת רגשות חיוביים.

ניתן להבין מכך כי תקשורת הינה פעולה אפקטיבית המתקיימת למען השגת מטרה.


אנו שואפים למצב בו מעביר המסר פועל בצורה בהירה, ברורה ומובנת, מקבל המסר מבין בדיוק למה המוסר התכוון ובהתאם מגיב בצורה עניינת וחוזר חלילה.

כאשר אנו בודקים את המציאות מצב זה מסתבך, הרי בעלי חיים מצייצים, נובחים לעומתם

אנו משתמשים במילים שהן התנהגות בעלת רמה מופשטות גבוהה. מאידך, לכל אדם יש ייצוג ופרשנות שונה למילים. למשל את המילה "בית" כל אדם יפרש באופן שונה ורגשות שונים יתעוררו בו, דבר אשר ישפיע על התגובה ההתנהגותית.


כפי שרשמתי קודם תקשורת הינה צורת התנהגות, היא בעצם דרך ביטוי של מחשבותינו, רצונותינו, הרגשתנו ומטרתנו.

בבסיסה שתי מיומנויות מרכזיות אשר משפיעות על כלל מטרות חיינו וכן על צורת וסגנון התקשרת שלנו.

1.יכולת ההפשטה - האפשרות לדמיין, להסיק מסקנות, לנתח ולחשוב ליניארית. בעצם לדמיין את המציאות ואת העתיד. מאידך, לחשוב שזאת המציאות האובייקטיבית.

המעניין הוא שאנו מפרשים את התקשורת של האחר- פעולה אשר משפיעה אל תגובתנו. למשל לקוח כועס מתקשר ונציג שירות מפרש, "הוא צועק עליי" יש לכך השפעה רגשית ותגובה אוטומטית למשל: מגננה או התקפה אשר תרחיק עוד יותר את רמת התקשורת בין הנציג והלקוח, "אתה לא מקשיב לי","אתם...של חברה" הינם ביטויים של חוסר שביעות רצון וחוסר מתן מענה מתאים לתחושתו של הלקוח, לדוגמא צעקות הינם ביטוי של הרגשות, ויש מקום להבין את סיבתם ניסיון לבלום אותם יעלה במחסומי תקשורת נוספים .

2.תקשורת בין אישית - איך אני מעביר את המסר על מנת לקדם בצורה מיטבית את מטרותיי.

ניתן לחלק את התקשורת לתקשורת לשני סוגים-מקדמת יחסים, ותקשורת מרחיקה ובולמת יחסים.

תקשורת מקדמת יחסים מאפשרת פתיחות והקשבה ומעודדת שיתוף פעולה.

תקשורת מרחיקה מעודדת מאבקי כוחות וויכוחים,סוגרת משא ומתן ומעלה התנגדויות.


חשוב מאוד להבין את צורת התקשורת בה אני כאדם נוקט על מנת לשפרה.

עלי לשאול האם אני מקדם את מטרותיי או פוגם בהתקדמותם? האם אני מפספס אנשים, לקוחות או הזדמנויות?

חשוב לא פחות לזהות את צורות התקשורת של אחרים על מנת להבין אותם.

עלינו לקחת אחריות על התקשורת. המשמעות היא כי אנשים שונים מתקשרים אחרת ואם נדע לזהות כיצד לתקשר עימם באופן אפקטיבי נוכל לעורר שיחה ורגשות חיוביים אשר יתרמו לתקשורת טובה ושיתוף פעולה.


בברכה
,


עידן יעקובס

אימון אישי - לקידום מטרות אישיות

אימון קריירה ומנהלים – לקידום, שיפור והתפתחות

אימון משפחות זוגות ומתבגרים

הצלחה תלויה בגישה, תקשורת ועשייה אפקטיבית
  • סדנאות azma
  • חדש!
  • מוקדים
  • מנהלים
  • מנהלי צוותים
  • מכירות
  • שירות